Filtrowentylatory

Opis

Filtrowentylatory przeznaczone są do oczyszczania powietrza z kurzu I pyłu wytwarzanego podczas oczyszczania powierzchni stalowej, zbiorników, statków, remontów i budownictwa okrętowego, zbiorników ropy i oleju, rurociągów przemysłowych i innych pracach, przy których konieczne jest pneumatyczne oczyszczanie strumieniowo-ścierne lub obróbka strumieniowo-ścierna.

 

Mobilny zespół filtrujący w takich przypadkach jest niezbędny do usuwania kurzu ( pyły i pozostałości farby) powstałych podczas czyszczenia powierzchni i zapewnienia dostatecznej widoczności dla operatorów, ponieważ jakość i wydajność pracy zależy bezpośrednio od warunków widoczności w obszarze roboczym.Normalna widoczność strefy czyszczenia może być zapewniona tylko przy użyciu dostatecznego odprowadzania pyłu i wentylacji pomieszczenia, w którym wykonywane są prace czyszczenia strumieniowo-ściernego. Ponadto, zgodnie z wymogami ochrony środowiska, pył powstający w procesie obróbki strumieniowo-ściernej, śrutowania nie powinien być uwalniany do atmosfery.Strukturalnie, mobilne urządzenia wentylacyjne i filtrujące MBF-10000 i MBF-20000 są kompaktowym kontenerem na wysuwanych podporach, z uchwytami do transportu dźwigiem i kieszeniami na widły wózka widłowego. Główne elementy konstrukcji składają się z zespołu filtra, wentylatora promieniowego umieszczonego w oddzielnej komorze z napędem bezpośrednim silnika elektrycznego, kolektora pyłu połączonego bezpośrednio z korpusem jednostki filtrującej, w którym znajdują się trzy wloty o średnicy 300 mm. Obudowa montażowa jest sztywną spawaną konstrukcją stalową, stojącą na kilku składanych podporach dla ułatwienia transportu między różnymi stanowiskami pracy. Mobilne urządzenia do filtrowania i odpylania MBF-10000 i MBF-20000 mają pozycję pionową, co pozwala zaoszczędzić na obszarze produkcyjnym, w którym znajduje się duża liczba innych urządzeń.Zasadniczo działanie mobilnego urządzenia filtrującego MBF polega na tym, że powietrze zapylone przepływa przez elementy filtrujące (wkłady) z poliestru, na których następuje oddzielenie cząstek pyłu, po czym tylko oczyszczone powietrze dostaje się do atmosfery na kolektorze wyrzutowym. Instalacja ma drzwi serwisowe do kontroli, czyszczenia lub wymiany wkładów filtrów. Urządzenie filtrujące jest wyposażone w zbiornik sprężonego powietrza do czyszczenia filtrów w trybie automatycznym za pomocą rewersyjnych impulsów sprężonego powietrza, które otrzepują kurz z wkładów, zapobiegając ich zapychaniu. Rewersyjne przedmuchiwanie filtrów sprężonym powietrzem realizowane jest za pomocą elektropneumatycznych zaworów sterujących, które odbierają sygnały z panelu sterowania urządzenia w automatycznej 10s sekwencji w czasie pracy urządzenia. Dodatkowo sekwencja oczyszczania prowadzona jest automatycznie w ciągu 10 minut po zatrzymaniu urządzenia filtrująco-wentylacyjnego, Ciągłe automatyczne czyszczenie wkładów filtrujących znacznie wydłuża ich żywotność, zmniejsza obciążenie systemu elektrycznego silnika i utrzymuje jakość filtracji na gwarantowanym wysokim poziomie. Dolna część kolektora pyłu składa się ma formę stożka. Po opadnięciu, pył gromadzi się w dolnym stożku odpylacza i jest ręcznie usuwany przez dwa zawory motylkowe w celu jego późniejszej utylizacji. Konserwacja elementów filtrujących polega głównie na ich kontroli pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Filtry z filtrem poliestrowym umożliwiają okresowe mycie z obowiązkowym późniejszym suszeniem. Zatem wkładki jednostki filtrującej mają długi okres użytkowania.Mobilne urządzenia filtrowentylacyjne BLASTSE MBF-10000 i MBF-20000 produkowane są o wydajnościach 10 000 m3 / h i 20 000 m3 / h z wentylatorami o mocach silników elektrycznych odpowiednio 15 kW i 30 kW. Nowoczesne wydajne filtry patronowe o dużej trwałości wykonane z poliestru, z powłoką antystatyczną, o powierzchni filtrującej odpowiednio 120 m2 i 156 m2, pozwalają zapewnić niezbędne warunki odciągu podczas procesu oczyszczania strumieniowo-ściernego, zawartość pyłu w powietrzu wyrzutowym do środowiska nie przekracza 5 mg / m3.Filtrowentylatory wykonujemy również pod zamówienie o wydajnościach i parametrach wymaganych przez Klienta.

Jakość - Unia Europejska, z wykonaniem odpowiedzialnych komponentów wiodących europejskich producentów.