Piaskarka KO-200 ze sterowaniem

Opis

Piaskarka strumieniowa KO-200 służy do prowadzenia obróbki strumieniowo–ściernej w obiegu otwartym/zamkniętym. Urządzenie może pracować samodzielnie ze ścierniwami wielokrotnego użycia (śrut staliwny, elektrokorund, żużel pomiedziowy, kulki szklane i inne) lub może pracować w odpowiednio do potrzeb z skonfigurowanym systemie. Rodzaj używanego ścierniwa jest zależny od typu zaworu ścierniwa, w który jest wyposażona oczyszczarka KO-200. Jest szczególnie również przeznaczona do pracy w systemach recyrkulacji ścierniwa przy komorach do obróbki strumieniowo-ściernej.

 

MediumPowietrze + materiał ścierny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie (PS)10 bar
Ciśnienie próbne (PT)14,3 bar
Pojemność zbiornika (V)200 L
Najwyższa dopuszczalna temperatura50 °C
Najniższa dopuszczalna temperatura-10 °C
 Dostępne warianty
 1. sterowanie ręczne z zaworem talerzowym
 2. sterowanie ręczne z zaworem micro
 3. sterowanie pneumatyczne z zaworem talerzowym
 4. sterowanie pneumatyczne z zaworem micro

Budowa i zasada działania

W skład oczyszczarki wchodzą następujące elementy:
 1. zbiornik oczyszczarki,
 2. zespół grzybka zasypowego z uszczelką,
 3. zawór ścierniwa z inżektorem mieszającym
 4. zawór zasilający czyszczarkę,
 5. zawór doprowadzający powietrze do inżektora,
 6. zawór dekompresyjny,
 7. uchwyt transportowy,
 8. zespół jezdny (oś z kołami)
Oczyszczarka strumieniowa zasypana ścierniwem przez zespół grzybka, tłoczy (transportuje) ścierniwo ze zbiornika przez zawór ścierniwa, strumieniem sprężonego powietrza, elastycznym wężem do dyszy znajdującej się na końcu tego węża. W dyszy ścierniwo ze strumieniem powietrza zostaje odpowiednio przyśpieszone i uformowane. Manipulacja dyszą przez piaskarza powoduje oczyszczenie danej powierzchni intensywnym strumieniem ścierniwa. Ścierniwo odbija się od oczyszczanej powierzchni i opada. Użyte ścierniwo może być zbierane ręcznie lub mechanicznie. Proces czyszczenia może być prowadzony do wyczerpania się ścierniwa w zbiorniku. Po ponownym zasypaniu i uruchomieniu oczyszczarki strumieniowej następuje dalszy proces oczyszczania strumieniowo-ściernego nową porcją ścierniwa.

Zbiorniki dostępne w następujących pojemnościach

25, 40, 100, 200, 500, 2000, 4000, 6000 litrów