Elcometer 236 Przyrząd do badania szczelności powł

Opis

Wysokonapięciowy przyrząd do badania szczelności powłok Elcometer 236 jest jednym z najlepszych urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Dostarczany wraz z wygodną torbą, umożliwiającą mocowanie sondy z bogatym oprzyrządowaniem sprawia, że urządzenie jest bardzo wygodne do stosowania zarówno w terenie jak i do badań laboratoryjnych.

 

Jedną z kluczowych zalet przyrządu Elcometer 236 jest oferta szerokiego zakresu dodatkowego wyposażenia. Obejmuje ono sondy z węglowej gumy do badania delikatnych powłok, sondy sprężyste z drutu do sprawdzania zewnętrznych powierzchni rur oraz wiele innych dopasowanych kształtem do badanej powierzchni.Stosowane są dwie metody badań:Metoda niskonapięciowa (mokrej gąbki)Stosowana do pomiarów szczelności powłok na o grubości do 500µm na przewodzących podłożach. Metoda mokrej gąbki stosowana jest do pomiarów powłok z farb proszkowych oraz innych cienkich powłok gdzie użytkownik nie życzy sobie zniszczenia badanej powłoki.Niskie napięcie jest podawane na gąbkę zwilżoną specjalnym środkiem. W momencie przesuwania mokrej gąbki po powłoce, środek zwilżający penetruje nieszczelność zamykając obwód i sygnalizując uszkodzenie.Ta metoda sygnalizuje nieszczelności w przypadku niepokrytego podłoża(patrz niektóre błędy powyżej).Metoda wysokonapięciowaLokalizacja wszelkich nieszczelności w powłokach izolacyjnych na przewodzących podłożach jest możliwa przy stosowaniu metody wysokonapięciowej, umożliwiającej badanie powłok o grubości do 7 mm. Metoda jest idealna do sprawdzanie pokryć rurociągów oraz innych powłok ochronnych. Powłoki na betonach mogą być także sprawdzane tą metodą.Wysokie napięcie prądu stałego jest dostarczane do zamontowanej wybranej sondy a uziemienie podłączone do podłoża. Podczas przesuwania sondy po pokrytym podłożu, nieszczelności są wykrywane przez przeskok iskry uruchamiający alarm.Metoda jest odpowiednia do wykrywania wszystkich opisanych powyżej błędów, jednakże należy zachować szczególną ostrożność podczas badania cienkich powłok.