Zawór sterujący RMS-2000 Clemco

Opis

Zawór sterujący RMS-2000 Clemco, umożliwia bardzo duży przepływ powietrza zdalnego sterowania, co ogranicza spadek ciśnienia do minimum. Rezultatem tego jest skrócenie czasu dekompresji zbiornika piaskarki i znaczne skrócenie czasu zatrzymania procesu piaskowania. Jest on obowiązkowy jako urządzenie bezpieczeństwa wg przepisów dotyczących ochrony operatora.

 

Dane techniczne:
  • Ciśnienie robocze: 3-12 bar
  • Temperatura pracy: od - 5 °C do +50 °C