Zestaw Bresle’a

Opis

Zestaw Bresle’a - przygotowanie powierzchni. Pełny zestaw spełniający normy ISO 8502-6 oraz ISO 8502-9 odnoszące się do oznaczania poziomu soli rozpuszczalnych metodą Bresle'a przy użyciu plastrów, wody destylowanej i konduktometru. Przewodnictwo jest wprost proporcjonalne do stężenia rozpuszczonych jonów chlorkowych w roztworze.

 

Zestaw zawiera niezbędne wyposażenie do wykonania testu Bresle'a i oznaczenia zanieczyszczenia rozpuszczalnymi solami na oczyszczonej i przygotowanej do nanoszenia powłok powierzchni. Znajdujący się na wyposażeniu konduktometr można wykorzystać również do badań takich jonów jak chlorki, siarczany czy azotany.W skład zestawu wchodzą:
  • konduktometr
  • plastry
  • woda destylowana
  • roztwór kalibrujący i oczyszczający
  • komplet zlewek
  • strzykawka
  • walizka